قاضی‌عسکر: زائران اربعین باید از دشمنان اعلام برائت کنند

تولیت آستان مقدس حرم عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به شرکت 20 میلیون انسان در راهپیمایی اربعین گفت: باید بتوانیم از رهگذر راهپیمایی اربعین برائت خود را از دشمنان اعلام کنیم و ترس را در دل دشمنان بیندازیم.

Author: