قالیباف: یکی از راه‌های مبارزه با فساد، کاهش اقتصاد دولتی است/ برنامه هفتم توسعه نباید مانند 6 برنامه گذشته برنامه‌ریزی شود

قالیباف:-یکی-از-راه‌های-مبارزه-با-فساد،-کاهش-اقتصاد-دولتی-است/-برنامه-هفتم-توسعه-نباید-مانند-6-برنامه-گذشته-برنامه‌ریزی-شود

رئیس مجلس در دیدار در همایش آزادگان موصل2 گفت: معتقدم در برنامه هفتم توسعه که در سال جاری در پیش داریم نباید مانند 6 برنامه گذشته برنامه‌ریزی کنیم چرا که در برنامه‌های گذشته علیرغم تمامی زحمات کشیده شده هم در تنظیم و هم در اجرا اشکالات جدی داشت.