قبولی 100درصدی دستیاران تخصصی کودکان دانشگاه در آزمون ارتقای دوره دستیاری

سرپرست معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از قبولی 100درصدی دستیاران تخصصی کودکان این دانشگاه در چهل و یکمین دوره آزمون ملی ارتقای دستیاری خبر داد.