لاوروف: بمباران نیروگاه زاپوریژیا، اروپا را در معرض خطر فاجعه هسته ای قرار می دهد

لاوروف:-بمباران-نیروگاه-زاپوریژیا،-اروپا-را-در-معرض-خطر-فاجعه-هسته-ای-قرار-می-دهد

وزیر خارجه روسیه خطاب به وزیر خارجه فرانسه گفت که بمباران نیروگاه هسته ای زاپوریژیا از سوی کی یف، اروپا را در معرض خطر فاجعه هسته ای قرار می دهد.