لزوم استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فساد

لزوم-استفاده-از-تجربیات-دیگر-کشورها-در-حوزه-مبارزه-با-فساد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مجریان تفاهم‏‌نامه همکاری میان این سازمان و پژوهشگاه قوه قضائیه مأموریت داد تجربیات کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد شناسایی شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

Author: adminweb