مجوز راه‌اندازی 2500 نیروگاه برق خورشیدی در استان بوشهر صادر شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به اقدامات ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی با همکاری کمیته امداد و بهزیستی گفت: در این راستا مجوز راه‌اندازی 2500 نیروگاه برق خورشیدی در استان بوشهر صادر شده است.

Author: