مخبر: شهرداری‌ها برای توسعه کشور وظایفی فراتر از تکالیف روزمره برای خود در نظر بگیرند

مخبر:-شهرداری‌ها-برای-توسعه-کشور-وظایفی-فراتر-از-تکالیف-روزمره-برای-خود-در-نظر-بگیرند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت به دنبال شکل‌گیری کشوری پیشرفته و قوی است، تصریح کرد: برای تحقق این امر همه دستگاه‌ها و نهادها باید همکاری لازم را انجام دهند.

Author: adminweb