مرگ ۵ میلیارد انسان بر اثر گرسنگی، نتیجه وحشتناک جنگ اتمی روسیه و آمریکا

بر اساس الگوهای مورد استفاده محققان، تاثیر خنک‌کنندگی خاکستر ناشی از جنگ هسته ای که وارد جو می شود در یکی دو سال به اوج خود می رسد اما کاهش دما بیش از یک دهه باقی خواهد ماند.

Author: