مساجد مرکز ارائه خدمات فرهنگی، عبادی، اجتماعی، سیاسی و دفاعی هستند

مساجد-مرکز-ارائه-خدمات-فرهنگی،-عبادی،-اجتماعی،-سیاسی-و-دفاعی-هستند

جانشین فرماندهی سپاه استان اصفهان گفت: مساجد در فرهنگ اسلامی مرکزی برای ارائه خدمات فرهنگی، عبادی، اجتماعی، سیاسی و دفاعی هستند و باید این کارکردهای مختلف احیا شوند.

Author: adminweb