مقام آمریکایی: توافق نزدیکتر از قبل / برخی اختلافات مهم باید حل شوند

مقام-آمریکایی:-توافق-نزدیکتر-از-قبل-/-برخی-اختلافات-مهم-باید-حل-شوند

یک مقام آمریکایی گفت: توافق نزدیکتر از آن چیزی است که دو هفته قبل بود اما نتیجه همچنان نامشخص است چرا که برخی اختلافات و برخی موضوعات مهم هنوز باید حل شوند.