منتقد سینما زیر یک خم فیلم‌های در صف اسکار

قطعا حضور در اسکار یک اتفاق ویژه برای سینمای ایران است. بدیهی است برای یک فستیوال خارج از مرز که می‌تواند پیشانی سینمای ایران محسوب گردد باید بهترین‌هایمان را در کنار هم بچینیم و بدون در نظر گرفتن هرگونه محدودیت، معذوریت و روابط مختلف به دنبال بهترین برداشت از سکانس جهانی اسکار در این اتفاق بین‌المللی باشیم. به این بهانه با کارشناسان سینما، منتقدان، فیلمسازان و کاربلدان این حوزه گپ‌و‌گفتی متفاوت داشته‌ایم که از نظر می‌گذرانید.