موج جدید خشونت‌ در آمریکا؛ ۱۱ تیراندازی در ۲۶ ساعت

در طول ۲۶ ساعت، ۱۱ تیراندازی در شهر لیتل‌راک در ایالت آرکانزاس آمریکا گزارش شده است که نشان می‌دهد خشونت در آمریکا به عنوان معضلی رو به رشد و به صورت بی وقفه با ثبت رکوردهای جدید ادامه دارد.