موسسه کنکور آسان است

کنکور جزء یکی از آزمون هایی به شمار می‌رود که هر ساله تعداد زیادی از داوطلبان خود را برای موفقیت در آن آماده می کنند و به هر نحوی دوست دارند تا به رتبه های بی نظیری دست پیدا کنند اما سوال اینجاست که آیا واقعاً موفقیت در کنکور آسان است یا خیر؟