نابودی هامون با احداث سد بخش آباد افغانستان

نابودی-هامون-با-احداث-سد-بخش-آباد-افغانستان

افغانستان قصد دارد سد بخش‌آباد را که ۲۶ برابر سد کمال‌خان ظرفیت دارد، روی رودخانه فراه‌رود احداث کند تا آب پشت این سد را برای توسعه کشاورزی در سه ایالت بالابلوک، خاک سفید و فراه و تولید برق به مصرف برساند.