نخستین دستگاه "فریت اکستراکتور توسط متخصصین داخلی فارس ساخته شد

نخستین-دستگاه-"فریت-اکستراکتور-توسط-متخصصین-داخلی-فارس-ساخته-شد

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دیگر مسئولان استان در شرکت لعابیران بهره برداری از دستگاه فریت اکستراکتور ساخته شده توسط صنعتگران استان فارس آغاز شد.