نطق میان دستور نمایندگان| ابر مشکل مسکن، اولویت جدی در باقیمانده عمر مجلس یازدهم باشد

نطق-میان-دستور-نمایندگان|-ابر-مشکل-مسکن،-اولویت-جدی-در-باقیمانده-عمر-مجلس-یازدهم-باشد

نمایندگان در نطق‌های میان دستور خود به موضوعاتی همچون حل مشکل مسکن، وضعیت معیشتی، مذاکرات هسته‌ای و طرح دارویار پرداختند که در این گزارش می‌خوانید.

Author: adminweb