نقره‌داغ کردن مشتریان بانکی به روش بانک مسکن/ جریمه کم بود هزینه اجراییه هم اضافه شد!

بانک مسکن به تازگی در تماس با مشتریانی که اقساط عقب افتاده دارند اعلام می کند که برای هر قسط عقب‌افتاده 800 هزار تومان اجراییه صادر کرده؛ فرقی هم نمی کند مبلغ قسط چقدر باشد!

Author: