نگاهی به سریال تازه تلویزیون؛ رازهایی که ناتمام‌اند

نگاهی-به-سریال-تازه-تلویزیون؛-رازهایی-که-ناتمام‌اند

سریالِ این روزهای شبکه یک می‌کوشد از پدیده چگونگی نفوذ و ترورهای دهه 60 سخن بگوید؛ نه تنها راوی مقطعی حساس از تاریخ کشورمان است بلکه تحلیل‌هایی از مواضع و عملکرد فرقه منافقین و اراده‌های ضد ایرانی ضد دینی(اسلامی) فرامرزی ارائه می‌دهد.