هشدار درباره تصمیمات نگران کننده رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نسبت به انتصاب عبدالرضا سیف به عنوان رییس جدید دانشکده انتقاد کردند. در این بیانیه که در اختیار رویداد۲۴ گذاشته شده، گفته شده که رئیس دانشکده فضای رعب و وحشت ایجاد کرده است.

Author: