هشدار شدیداللحن چین به رژیم صهیونیستی/ به اجرای سیاست‌های واشنگتن علیه پکن کشیده نشوید

هشدار-شدیداللحن-چین-به-رژیم-صهیونیستی/-به-اجرای-سیاست‌های-واشنگتن-علیه-پکن-کشیده-نشوید

رئیس بخش روابط خارجی حزب کمونیست چین با هشداری شدید اللحن تأکید کرده که روابط چین و اسرائیل در برابر «آزمونی سرنوشت ساز» قرار گرفته و چین امیدوار است که این رژیم با سیاست های امریکا در قبال پکن همراه نشود.