هشدار مدیریت بحران ؛ صعود به ارتفاعات شمالی استان تهران خطرناک است

هشدار-مدیریت-بحران-؛-صعود-به-ارتفاعات-شمالی-استان-تهران-خطرناک-است

مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وقوع رگبار باران و رعد و برق گفت: در این شرایط صعود به ارتفاعات شمالی استان تهران خطرناک است.