هویت دوست: در مراسم تجلیل صندوق احساس غرور کردم/ صندوق حمایت خانه پیشکسوتان شده است

مهدی هویت دوست پیشکسوت نامدار بوکس ایران معتقد است در شصت سال حضورش در ورزش بدین شکل از او تجلیل نشده بود و در مراسم تجلیل از خود احساس غرور بسیاری داشته است.