وحیدی: دولت سیزدهم با اقدامات خود، امید را در جامعه احیا کرده است /کارت‌های ملی تا دوماه آینده تحویل مردم خواهد شد

وحیدی:-دولت-سیزدهم-با-اقدامات-خود،-امید-را-در-جامعه-احیا-کرده-است-/کارت‌های-ملی-تا-دوماه-آینده-تحویل-مردم-خواهد-شد

وزیر کشور گفت: با کمکی که دولت انجام داد، هم‌اکنون حدود 5 میلیون کارت ملی افرادی که چندین سال در انتظار بودند تحویل شده و تا دو ماه دیگر نیز الباقی کارت‌ها تحویل خواهد شد.

Author: adminweb