وزیر ارشاد از ایجاد ریل‌گذاری جدید در نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داد

وزیر-ارشاد-از-ایجاد-ریل‌گذاری-جدید-در-نهاد-کتابخانه‌های-عمومی-خبر-داد

محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه منسجم کتابخانه‌های عمومی در کشور گفت: باید برای هر استان اطلسی از پراکندگی، ظرفیت‌ها و کمبودهای کتابخانه‌ای تهیه شود.

Author: adminweb