وزیر ارشاد: باید معیارهای واحدی بین نمایش در تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی حاکم باشد

وزیر-ارشاد:-باید-معیارهای-واحدی-بین-نمایش-در-تلویزیون،-سینما-و-شبکه-نمایش-خانگی-حاکم-باشد

باید معیارهای واحدی بین نمایش در تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی حاکم باشد از سوی دیگر در اصل نظارت بر تولیدات تصویری، اختلافی با صدا و سیما نداریم.