وزیر ارشاد: بر حمایت از "جبهه فرهنگی انقلاب" و "نهضت بازگشت به مساجد" اهتمام داریم / رئیس جمهور و دولت سرباز رهبری‌اند

وزیر-ارشاد:-بر-حمایت-از-"جبهه-فرهنگی-انقلاب"-و-"نهضت-بازگشت-به-مساجد"-اهتمام-داریم-/-رئیس-جمهور-و-دولت-سرباز-رهبری‌اند

وزیر ارشاد با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حمایت از جبهه فرهنگی انقلاب گفت: رئیس جمهور و دولت سرباز رهبری‌اند و ما طبق تأکید رهبری بر حمایت از جبهه فرهنگی انقلاب و مجموعه‌های مردمی اهتمام داریم و “نهضت بازگشت به مساجد” از رویکردهای اصلی ما است.