وصول درآمدهای استان مرکزی برای تحقق برنامه‌ها مورد توجه باشد

وصول-درآمدهای-استان-مرکزی-برای-تحقق-برنامه‌ها-مورد-توجه-باشد

استاندار مرکزی با بیان اینکه استاندار مرکزی: وصول درآمدهای استان مرکزی برای تحقق برنامه‌ها مورد توجه باشد گفت: برنامه‌های ضمن استان مرکزی برای 1401 به سازمان مدیریت ارائه شود.

Author: adminweb