پاسخ ایران به پیشنهادات اروپا منطقی است/توافق نهایی معطل تصمیم گیری در کاخ سفید

پاسخ-ایران-به-پیشنهادات-اروپا-منطقی-است/توافق-نهایی-معطل-تصمیم-گیری-در-کاخ-سفید

لندن – ایرنا – درحالی که پاسخ ایران به آخرین نسخه از متن پیش نویس توافق وین به اذعان طرف های مقابل منطقی و سازنده است، رسیدن به خط پایان و توافق نهایی معطل تصمیم گیری های سیاسی در کاخ سفید است.