پذیرش 9.5 درصد داوطلبان استان اردبیل در کنکور ‌مناسب نیست

استاندار اردبیل گفت: آموزش و پرورش استان اردبیل در حوزه‌های مختلف وضعیت نامناسبی دارد و به همین دلیل باید برای ساماندهی وضعیت یک دهه آینده تمهیدات اساسی اندیشیده شود.

Author: