پلیس در جستجوی جسد مادر به قتل رسیده در شرق تهران

پلیس-در-جستجوی-جسد-مادر-به-قتل-رسیده-در-شرق-تهران

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در تجسس‌های ابتدایی محل دفن زن میانسالی که توسط فرزندش به قتل رسیده را به دلیل بارش‌های فراوان و تخلیه نخاله‌های ساختمانی هنوز پیدا نکردند.