پیش‌بینی جمعیت 105میلیونی برای ایران 1430/ باید 190میلیون تن غذا تولید کنیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر رشد فعلی جمعیت را در نظر بگیریم در سال 1430؛ یکصد و پنج میلیون جمعیت داریم که امروزه  تولید غذا در کشور 125میلیون تن است و برای ایران 1430 باید از راه‌های مختلف چیزی حدود 190میلیون تن تولید غذا داشته باشیم.

Author: