پیشرفت‌ها در وین به صورت کامل تامین‌کننده مطالبات قانونی ایران نبود/ هیچ ارتباطی با ضارب سلمان رشدی نداشتیم

پیشرفت‌ها-در-وین-به-صورت-کامل-تامین‌کننده-مطالبات-قانونی-ایران-نبود/-هیچ-ارتباطی-با-ضارب-سلمان-رشدی-نداشتیم

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات اخیر در وین حاصل شد، گفت: ولی این پیشرفت‌ها به صورت کامل تامین‌کننده مطالبات قانونی ایران نبود و انتظارات دیگری از طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم باید تامین شود.