پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام چه میزان ایران را راضی خواهد کرد؟

مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی از جمله ایالات متحده در مورد چگونگی احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اکنون نزدیک به یک‌سال‌ونیم به طول انجامیده است.

Author: