پیش بینی وقوع "بحران انسانی" در انگلیس

پیش-بینی-وقوع-"بحران-انسانی"-در-انگلیس

کنفدراسیون خدمات بهداشت ملی انگلیس (NHS) هشدار داد که اگر دولت این کشور اقدام فوری برای افزایش قبوض انرژی انجام ندهد، بریتانیا ممکن است با یک “بحران انسانی” همراه با مرگ و میر بیش از حد مردم و افزایش نابرابری مواجه شود.