پیش بینی پاییز کم بارش/ میانگین بارندگی‌ها از ابتدای سال زراعی 24 درصد کمتر از نرمال است

پیش-بینی-پاییز-کم-بارش/-میانگین-بارندگی‌ها-از-ابتدای-سال-زراعی-24-درصد-کمتر-از-نرمال-است

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، گفت: بر اساس خروجی اغلب‌مدل‌های پیش‌بینی بلندمدت،‌ انتظار می‌رود پاییز امسال بارش‌های کشور کمتر از نرمال باشد.