چارچوب هماهنگی شیعی آماده برگزاری مناظره زنده است

چارچوب-هماهنگی-شیعی-آماده-برگزاری-مناظره-زنده-است

دو تن از اعضای چارچوب هماهنگی شیعی در واکنش به درخواست رهبر جریان صدر مبنی بر برگزاری مناظره میان گروه های سیاسی، اعلام کردند که آماده برگزاری مناظره زنده تلویزیونی هستند.