چرا افشای اسامی بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان محرمانه شد؟

شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات نسهیلات بالای 100 میلیارد تومان است، با این مصوبه عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه می ماند.

Author: