چرا تبادلات ارزی ایران و عراق هنوز بر مبنای دلار است؟

چرا-تبادلات-ارزی-ایران-و-عراق-هنوز-بر-مبنای-دلار-است؟

متاسفانه تبادل ارز ایران و عراق بر مبنای دلار صورت می‌گیرد و این امر سبب عدم ثبات برنامه‌ریزی برای زائران شده است در حالی که می‌توان با ایجاد یک قرارداد مبنا و تبادلات دو کشور بر مبنای ارز یکدیگر این مسئله را حل کرد.