چرا سپاه از لیست تروریستی آمریکا خارج نشد؟/ واکنش مشاور تیم مذاکره کننده ایران به خبر عقب نشینی ایران /لاوروف: توپ احیای برجام در زمین آمریکاست

چرا-سپاه-از-لیست-تروریستی-آمریکا-خارج-نشد؟/-واکنش-مشاور-تیم-مذاکره-کننده-ایران-به-خبر-عقب-نشینی-ایران-/لاوروف:-توپ-احیای-برجام-در-زمین-آمریکاست

در حالی که وارد هفتمین روز پاسخ ایران به متن پیش نویس اتحادیه اروپا در رابطه با مذاکرات احیای برجام هستیم، تاکنون آمریکایی ها اعلام کرده اند که در حال بررسی پاسخ ایران هستند و روند پیش روی مذاکرات هسته ای …