کارشناس ایرانی: هرگونه خروج مجدد آمریکا از توافق باید با هزینه باشد

کارشناس-ایرانی:-هرگونه-خروج-مجدد-آمریکا-از-توافق-باید-با-هزینه-باشد

یک کارشناس ایرانی در مصاحبه با یک شبکه خبری منطقه ای گفت که هزینه دار شدن هرگونه خروج آمریکا از توافق ضرورتی است که هدف آن تقویت توافق بوده و به نفع همه است.