کاهش مصرف میوه به دلیل گرانی تکذیب شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی کاهش مصرف میوه به دلیل گرانی این محصولات را تکذیب کرد و گفت: موافق افزایش قیمت میوه در بازار بعد از مردمی سازی یارانه ها نیستیم اما بازار تابع عرضه و تقاضا است.

Author: