کسب رتبه برتر مهارت آموزی پرسنل وظیفه نیروهای مسلح در استان خوزستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از کسب رتبه برتر عملکرد اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهارت آموزی پرسنل وظیفه نیروی های مسلح در بین دستگاههای اجرایی استان خبر داد.