کشف ارتشای 45000 دلاری مأمور متخلف مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به عزم جدی نظام مالیاتی برای برخورد با مفاسد اداری، از دریافت رشوه 45000 دلاری توسط رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد شاغل در یکی از ادارات امور مالیاتی خبر داد.

Author: