کنترل نرخ اجاره‌بها با ورود شهرداری تهران به موضوع اجاره‌داری

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها و عدم توانمندی اقتصادی شهروندان به‌ویژه زوج‌های جوان از ورود شهرداری تهران به موضوع اجاره‌داری مسکن خبر داد.

Author: