کوچک‌زاده: کارنامه یک ساله دولت سیزدهم را در "رادیو گفت‌و‌گو" بررسی می‌کنیم

کوچک‌زاده:-کارنامه-یک-ساله-دولت-سیزدهم-را-در-"رادیو-گفت‌و‌گو"-بررسی-می‌کنیم

مدیر رادیو گفت‌وگو می‌گوید: همزمان با هفته دولت، عمده برنامه‌‌های این شبکه رادیویی اختصاص به کارنامه فعالیت دولت سیزدهم داشته و با جمعی از مقامات کشوری گفت‌وگو می‌شود.

Author: adminweb