گروه‌های فلسطینی خواهان توسعه مشارکت مردمی در حمایت از اسرای فلسطینی شدند

گروه‌های-فلسطینی-خواهان-توسعه-مشارکت-مردمی-در-حمایت-از-اسرای-فلسطینی-شدند

گروه‌های ملی و مذهبی فلسطینی ضمن ستایش مبارزات اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی از مردم خواستند تا حمایت همه جانبه خود را از مبارزه اسرا توسعه دهند.