گزارش عملکرد "سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال 1400" منتشر شد

گزارش-عملکرد-"سند-گسترش-کاربرد-فناوری-نانو-ایران-در-سال-1400"-منتشر-شد

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال 1400 منتشر شد. این گزارش به اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو (مصوب هیئت‌ وزیران) و تشریح عملکرد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو پرداخته است.