یزد به قطب ژن درمانی کشور تبدیل می‌شود؟

بیستمین مرکز پیوند سلول های بنیادی خون ساز در یزد با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری افتتاح شد تا زمینه برای درمان بیماران و ارتقای فناوری‌های سلول و ژن درمانی فراهم شود.