یمن|مزدوران امارات برای اولین‌بار وارد استان «حضرموت» شدند؛ جنگ متحدان، در سایه آتش‌بس به کجا ختم می‌شود؟

یمن|مزدوران-امارات-برای-اولین‌بار-وارد-استان-«حضرموت»-شدند؛-جنگ-متحدان،-در-سایه-آتش‌بس-به-کجا-ختم-می‌شود؟

شبه نظامیان جدایی‌طلب امارات در یمن بعد از یک هفته درگیری خونین و سیطره بر مرکز استان شبوه، امروز وارد بزرگترین استان یمن شدند؛ تحولی مهم در سایه آتش‌بس که این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند: این درگیری‌ها به کجا ختم خواهد شد؟

Author: adminweb