یک تجربه موفق? برای مدیریت هزینه دامداری بعد از آزادی سازی قیمت نهاده‌های دامی

یک-تجربه-موفق?-برای-مدیریت-هزینه-دامداری-بعد-از-آزادی-سازی-قیمت-نهاده‌های-دامی

بعد از مردمی سازی یارانه ها و آزاد سازی قیمت نهاده های دامی هزینه‌های دامداری ها افزایش قابل توجهی داشت به طوری که برخی دامداران با وجود دریافت تسهیلات بانکی دولتی، شرایط مناسبی نداشتند اما برخی نیز این مرحله سخت را مدیریت کردند.